Vanonen, Juuso: Runo

103,00  incl 24% VAT

From 2nd score: 1.03 € /copy

Vanonen, Juuso: Runo

103,00  incl 24% VAT

From 2nd score: 1.03 € /copy
Title of the work Runo
Translation in English Poem
First words Vaka vanha Väinämöinen
Year of composing 2015
Number of bars 306
Duration 12:30
Poet / Collection Kalevala
Year of writing 1849
Language Finnish
Division of parts 8T4B
Number of voices 12
Solo voices Yes
Solos TTBB-quartet
Instruments Yes
Style Contemporary, Traditional
Subject area Boat, Maiden, Singing, Stream, Rapids, Rocks, River
1st performance 11.4.2015 by YL Male Voice Choir / Pasi Hyökki
Recordings Spotify

Product additional information

Vaka vanha Väinämöinen / laskea karehtelevi / tuon on pitkän niemen päästä, / kylän kurjan kuuluvilta. / Laski laulellen vesiä, / ilon lyöen lainehia.

Neiet niemien nenissä / katselevat, kuuntelevat: / “Mi lienee ilo merellä, / mikä laulu lainehilla, / ilo entistä parempi, / laulu muita laatuisampi?”

Laski vanha Väinämöinen, / laski päivän maavesiä, / päivän toisen suovesiä, / kolmannen kosen vesiä.

Siinä lieto Lemminkäinen / muisti muutaman sanansa / korvalla tulisen kosken, / pyhän virran pyörtehessä. / Sanovi sanalla tuolla, / lausui tuolla lausehella: / “Heitä, koski, kuohuminen, / vesi vankka, vellominen! / Kosken tyttö, kuohuneiti! / Istuite kihokivelle, / kihopaaelle paneite! / Sylin aaltoja aseta, / käsin kääri käppyröitä, / kourin kuohuja kohenna, / jottei riusko rinnoillemme / eikä päällemme päräjä!

“Akka aaltojen-alainen, / vaimo kuohun-korvallinen! / Nouse kourin kuohun päälle, / yksin aallollen ylene / kuohuja kokoamahan, / vaahtipäitä vaalimahan, / jottei syytöintä syseä, / viatointa vierettele!

“Kivet keskellä jokea, / paaet kuohun kukkuralla / otsansa alentakohon, / päälakensa painakohon / matkalta punaisen purren, / tieltä tervaisen venehen!

“Kun ei tuosta kyllin liene, / Kivi-Kimmo, Kammon poika, / väännä reikä vääntimellä, / puhkaise purasimella / keskelle kosen kiveä, / pahan paaen palleahan, / juosta purren puuttumatta, / venehen vikaumatta!

“Kun ei tuosta kyllin liene, / veen isäntä, vuon alio, / kivet saata sammaliksi, / hauin vuoluksi venonen / kuohuja kulettaessa, / mäkipäitä mentäessä!

“Neiti kosken-korvallinen, / impi virran-vierellinen! / Kehreäs utuinen lanka / utuisesta kuontalosta! / Veä lankasi ve’elle, / sinerväsi lainehelle, / jota pitkin purren juosta, / tervarinnan teuotella, / mennä miehen melkeänki, / äkkiouonkin osata!

“Melatar on, mielivaimo! / Ota mieluisa melasi, / jollapa piät pereä, / noitivirrat viilettelet / katehen koan e’etse, / noian ikkunan alatse!

“Kun ei tuosta kyllin liene, / Ukko, taivahan jumala, / piä miekalla pereä, / tuijota tupettomalla, /j otta juosta puisen purren, / mennä mäntyisen venehen!”

Related products